Informació bàsica
Nom*
Cognoms*
Correu electrònic*
Telèfon
Mòbil
 
Consulta
Altres dades
Adreça
Població
CP
Província
País
Empresa

 

AVÍS LEGAL
Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició a: Cuines Manresa SL, C/ Amadeu Maristany s/n 08670 Navàs incloent còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent.


AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT |