Per donar compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest lloc web:

OBJECTE
Aquestes condicions generals (a partir d'ara, les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que Cuines Zania SL amb domicili C / Amadeu Maristany s/n 08670 Navàs, posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin .

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL
Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

Cuines Zania SL es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel.lar l'accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, Cuines Zania SL es reserva la facultat d'efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS
Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa, els usuaris s'abstindran d'obtenir o d'intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies , vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al lloc web de Cuines Zania SL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de Cuines Zania SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual.

Per facilitar el seu accés, pot ser que Cuines Zania SL inclogui vincles a pàgines d'internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar. També acceptarà que Cuines Zania SL no té control algun sobre el contingut d'aquestes pàgines i que no pot assumir cap responsabilitat per cap material creat o publicat per aquests. A més, el vincle a un lloc aliè a Cuines Zania SL no implica que Cuines Zania SL aprovi aquest lloc ni els productes o serveis als quals fa referència.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS
L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest portal.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel.lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

Cuines Zania SL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Cuines Zania SL són marques protegides per Cuines Zania SL. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

 
AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE PRIVACITAT |